ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Атестація педагогічних працівників

 

 

Атестація  - 2020

Членами атестаційної комісії розроблені критерії оцінювання творчої діяльності вчителів

 

·Виконання функціональних обов'язків згідно з вимогами раніше встановленої кваліфікаційної категорії при виконанні обсягу робіт (-1 бал).
·Підтвердження попередньої категорії (2 бали) (п.п. 1,2 виставляються всім учителям у між атестаційний період).
·Підвищення категорії — атестація на 2-гу, 1-шу категорії (3 бали).
·Проведення відкритого уроку в школі впродовж навчального року (1 бал).
·Проведення відкритого уроку дня вчителів міста, області (2 бали).
·Оформлення особових справ учнів класу (1 бал).
·Якісне складання календарних і поурочних планів (2 бали).
·Оформлення класного журналу кожним учителем-предметником (2 бали).
·Відсутність зауважень до оформлення журналів (2 бали).
·Участь учителя в організації й проведенні шкільних предметних олімпіад (Ібал за кожний предмет і клас).
·Участь учителя в журі міського етапу олімпіад (2 бали за кожний предмет).
·Участь учня в міському етапі олімпіад (2 бали за кожного учня).
·Учень-переможець міського етапу олімпіад (3 бали за кожного переможця).
·Учень-учасник обласного етапу олімпіад (3 бали).
·Участь в оргкомітеті, підготовка матеріалів (1 бал за кожний вид роботи).
·Підготовка й проведення «відкритого» заходу на семінарі, конференції (Збали).
·Підготовка й проведення секції на Підготовка й проведення секції на семінарі,конференції (4 бали).
·Участь у методичному заході, організованому МО (свято, конкурс, інше) (Ібал)
·Відкритий урок для вчителів МО, проведення засідання МО (1 бал за кожний вид роботи)
·Вихід із «відкритим» заходом за межі школи (3 бали).
·Участь у розробці навчальних програм (1 бал за кожну програму). Створення авторської альтернативної програми (3 бали).
·Участь у розробці методичного посібника (2 бали).
·Створення методичного посібника (4 бали).
·Участь у розробці методичних матеріалів (рекомендацій, тестів, посібників, дидактичних .матеріалів).
·Створення авторських дидактичних матеріалів (2 бали за кожний цілісний матеріал).
·Участь у всіх профспілкових зборах (2 бали).
·Участь у заходах, проведених ПК (2 бали).
·Підготовка й проведення заходів для колективу (4 бали). Робота в органах ПК (2 бали).
·Відсутність дисциплінарних стягнень (1 бал).
·Своєчасна явка на всі заходи й уроки, що проводяться в навчальному закладі, місті, області (1 бал).
·Своєчасна здача звітів, журналів, календарних планів (1 бал за кожний вид перерахованої документації).
 

Загальний рейтинг вчителів розраховується за категоріями:

•I - адміністрацією школи;
•II - колегами, вчителями;
•III - учнями (старшокласниками);
•IV - батьками;

 

•V - самооцінка.
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
Н А К А З
18.09.2018                       м. Первомайський                            № 146
 
Про утворення атестаційної комісії  
І рівня при Первомайській ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №1 
Первомайської міської ради 
 Харківської  області
 та атестацію педагогічних працівників
у 2018/2019 навчальному році  
 Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р.  №1135), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації №225 від 05.09.2018 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 2018/2019 навчальному році»,  з метою  активізації творчої професійної діяльності, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ), наказу  міськво  від 18.09.2018        № 336     
 
НАКАЗУЮ:
1.  Заступнику  директора  з  НВР   Захаровій  Т.В.:
1.1. Утворити при  закладі освіти атестаційну комісію І рівня та затвердити її склад у 2018/2019 навчальному році відповідно до п.2.6., 2.7., 2.8.  Типового положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р.  №1135 
1.2При організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників керуватися п.1.8. та 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
1.3.Забезпечити проходження курсової перепідготовки у відповідності з терміном проходження атестації (за рік до атестації).  
1.4. Забезпечити  заповнення об’єктивних даних в системі «Електронна атестація педагогічних працівників».
2. Подати  до  атестаційної  комісії ІІ рівня:
2.1. Копію наказу «Про утворення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2018/2019 навчальному році».
До 25.09.2018
Список педагогічних працівників закладу освіти, які атестуються у 2018/2019 навчальному році за встановленою формою. 
До 01.10.2018
3.   Контроль  за виконанням цього наказу  залишаю за собою.
 
 
          Директор школи                    Т.С.Черкашина 
 
ПОГОДЖЕНО 
на комітету профспілки  школи  протокол № 23 від  10.09.18р.
Голова  ПК_______Т.В.Захарова         
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор школи    Т.С.Черкашина
 
                                             
 
С К Л А Д
атестаційної комісії  І рівня  при  Первомайській  ЗОШ І-ІІІ ступенів  №1    Первомайської  міської ради Харківської області
на 2018/2019 навчальний рік
 
ПІБ Склад комісії
Черкашина Тетяна  Степанівна        голова атестаційної комісії, директор школи 
Захарова  Тетяна  Володимирівна заступник голови атестаційної   комісії, заступник директора  з  НВР , голова  ПК  школи 
Шевченко  Інна  Володимирівна      секретар атестаційної комісії, голова  ШМО  вчителів  початкових  класів                                      
Триполка  Олена  Володимирівна член  комісії, голова ШМО  вчителів  суспільно- гуманітарного  циклу
Кобзиста  Марина  Володимирівна член  комісії, голова ШМО  вчителів  природничо- математичного   циклу
 
 

 

Атестація - 2018

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
Первомайської міської ради  
 Харківської області
НАКАЗ
26.03.2018                                                                                 №  37
Про результати атестації педагогічних 
працівників у 2017/2018 навчальному році 
Відповідно до п.6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, на підставі рішення атестаційної комісії Первомайської загальноосвітньої   школи І-ІІІ ступенів №1  Первомайської міської ради  Харківської області від 26.03.2018, протокол №3
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:
«спеціаліст першої категорії»
вчителю математики                   Червонець Інні Олександрівні
2. Присвоїти кваліфікаційну  категорію 
«спеціаліст другої категорії»
   вчителю початкових класів            Захаровій Тетяні Володимирівні
 
3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня  при  відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області про прийняття рішення  щодо відповідності  
Захарової Тетяни Володимирівни раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель», діяльність якої відповідає вимогам до присвоєння педагогічного звання «старший учитель» встановленим пунктом 5.2. Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 
4. Оплату праці педагогічним працівникам, які атестувалися у 2017/2018 навчальному році, здійснювати відповідно до наказу з дня прийняття рішення атестаційною комісією.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Захарову Т.В.
 
 
 
Директор школи                  Т.С.Черкашина
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
Інформація  про організацію  і  проведення   атестації  педагогічних  працівників
  у  2017/2018 н.р.  атестаційною  комісією  І  рівня
  Вивчення системи роботи вчителя - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере¬вірку діяльності вчителя
Без вивчення системи  роботи  вчителя неможливо: 
- об'єктивно оцінити педагогічну діяльність учителя; 
- у разі потреби допомогти вдосконалити систему його роботи; 
- провести атестацію вчителя; 
- вивчити перспективний пе¬дагогічний досвід учителя. 
    Атестаційна  комісія І  рівня  Первомайської  загальноосвітньої   школи 
 І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області планувала свою  роботу  у  2017/2018  навчальному  році  відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.09.2017 №256 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 12.09.2017 №354 «Про утворення атестаційної комісії  ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році» та  з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників навчальних закладів, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , наказу відділу  освіти Первомайської  міської  ради від 20.10.2017 р. № 408  «Про атестацію педагогічних працівників  навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» , наказу  Первомайської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  від 19.10.2017 № 149 «Про атестацію  педагогічних  працівників  школи  у 2017/2018  навчальному  році » . 
Атестація в  школі розпочалася  зі складання циклограми і календарного планування процесу атестації, що забезпечує чітке дотримання всіх етапів:
1)складання плану індивідуальної методичної роботи педагога;
2)аналіз уроків і системи роботи; 
3)представлення творчого звіту на шкільних засіданнях педагогічної ради, шкільного методичного об’єднання, засіданнях Методичної ради міста, школи ;
4)участь у професійних конкурсах різного рівня.
Проблема, над якою працює Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 у  2017/2018 навчальному році«Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя» 
Демократизм , гласність, всебічність, систематичність, колегіальність, доступність, спрямованість,самовдосконалення , моральне і матеріальне заохочення - це принципи ,за  якими здійснюється  атестація в школі .
У 2018 році атестуються 2 учителів нашої школи: 
Червонець Інна Олександрівна, учитель математики,спеціаліст першої категорії Первомайської ЗОШ № 1, педагогічний стаж – 33 роки .   Проблема, над якою працює Червонець  Інна  Олександрівна «Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики»   
 Захарова Тетяна  Володимирівна, учитель  початкових   класів, спеціаліст, педагогічне звання «старший  вчитель» Первомайської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №1  педагогічний стаж  – 31 рік Проблема, над якою працює Захарова  Тетяна  Володимирівна «Формування навчально – пізнавальних  компетентностей на  уроках  позакласного   читання  в   початкових   класах» 
Учителі , що атестуються, склали  індивідуальні плани підготовки та участі в атестації, в яких основними напрямками діяльності є:
ознайомлення з Типовим положенням про атестацію 
ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі 
курсова підготовка 
участь в анкетуванні, тестуванні 
звіт про участь у роботі методоб’єднань 
результати вивчення і впровадження у практику роботи ефективного педагогічного досвіду 
звіт про власні творчі досягнення 
відкриті уроки 
відкриті виховні заходи 
творчий звіт «Від атестації до атестації» 
ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації 
Протягом  2017/2018 навчального  року членами атестаційної комісії оцінено творчу діяльності вчителів в  міжатестаційний  період:
 
№зп Напрями  діяльності Захарова Т.В.
Бали Червонець І.О.
Бали
1 Виконання функціональних обов'язків згідно з вимогами раніше встановленої кваліфікаційної категорії при виконанні обсягу робіт 1 1
2 Підтвердження попередньої категорії 2 2
3 Підвищення категорії — атестація на 2-гу, 1-шу категорії 2 0
4 Проведення відкритого уроку в школі впродовж навчального року 2 2
5 Проведення відкритого уроку дня вчителів міста 2 0
6 Оформлення особових справ учнів класу 1 1
7 Якісне складання календарних і поурочних планів 
2 2
8 Оформлення класного журналу кожним учителем-предметником 2 2
9 Відсутність зауважень до оформлення журналів 
2 2
10 Участь учителя в організації й проведенні шкільних предметних олімпіад 1 1
 
17 13
 
Загальний рейтинг вчителів розрахований  за категоріями аміністрацією  школи,колегами-вчителями, батьками та  зроблена  самооцінка  своєї діяльності:
 
 
 
 
Аналіз і  самоаналіз  уроку
Якість роботи вчителя визначається його  майстерністю. Тому при вивченні педагогічної діяльності вчителів приділяємо велике значення аналізу уроків. Для аналізу уроку як основної ланки навчально-виховного процесу використовуються схеми аналізу і схема самоаналізу уроку. З критеріями аналізу та самоаналізу уроку педагоги ознайомлюються заздалегідь. Протягом  2017/2018 навчального року   вчителями , які атестуються  були  проведені  для  членів  атестаційної  комісії  відкриті  заходи :
№зп Тема уроку , виховного  заходу Дата  проведення  уроку , заходу Вчитель, який  проводив  урок Рівень,на якому проведений урок (оцінка  членів  атестаційної  комісії)
1 « Ромб, квадрат та їх властивості». Геометрія 8 клас. Вересень ,20 Червонець І.О. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
2 И.Бунин «Листопад»,И.Пришвин «Листопад» Литературне читання(російське) 3 клас Вересень ,20 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
3 «Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною». Алгебра  9 клас. Жовтень,10 Червонець І.О Достатній 
науково-теоретичний та  методичний  рівень
4 «Приголосні  звуки ,позначення їх  буквами» Українська мова  3 клас Жовтень ,10 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
5 « Рівняння». Математика 5 клас.
Листопад,20 Червонець І.О. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
6 «Таблиця  множення  числа 9  і  ділення  на  9.Розв’язування  рівнянь» Математика 3 клас Листопад,20 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
7 « Використання різних способів розкладання многочлена на множники». Алгебра 7 клас.
Грудень,22 Червонець І.О. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
8 «Які  ознаки  живих  організмів  мають рослини» природознавство  3 клас Грудень,22 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
9 « Правильні та неправильні дроби». Математика 5 клас.
Січень ,24 Червонець І.О Достатній 
науково-теоретичний та  методичний  рівень
10 «Безпека  вдома. Правила  користування  джерелами водопостачання» Основи здоров’я 3  клас Січень ,24 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
11 « Площа круга та його частин». Геометрія 7 клас.
Лютий,14 Червонець І.О. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
12 Аплікація  із  тканини. Практична  робота .  Виготовлення  аплікації «Коник» Трудове  навчання 3 клас Лютий,14 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
13 « Квадратне  рівняння як математична модель прикладної  задачі» Алгебра 8 клас.
Березень ,12 Червонець І.О. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
14 Виховний  захід «Зустрічаємо  весну-красну» Березень ,12 Захарова Т.В. Високий  науково-теоретичний та  методичний  рівень
 
 
 
Навчальна  документація вчителя
Протягом 2017/2018 навчального року адміністрація значну увагу приділяла  вивченню навчальної документації  . Класні журнали, календарні  плани, поурочні  плани у  Червонець І.О. та  Захарової  Т.В. були  в  наявності  , оформлені  згідно  рекомендацій  МОН ; були оглянуті  зошити та щоденники учнів з ме¬тою перевірки виконання вчите¬лями , які  атестуються  навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.  
Виховна  робота  в  міжатестаційний  період
Значна увага приділялася  й виховній роботі вчителів, які  атестуються .Заступником директора з навчально – виховної роботи  та  членами атестаційної  комісії  відвідувалися   та аналізувалися  позакласні виховні заходи в  3  класі  та  з  математики .
Творчі звіти  вчителів, що атестуються
Творчі звіти вчителів  заслухалися  на засіданнях педагогічній  ради школи, засіданнях  шкільних  методичних  об’єднаннях та міських  методичних  об’єднаннях .
 
 
              Директор  школи                                 Т.С.Черкашина 
 
 
 

Відділ освіти виконавчого комітету  Первомайської міської ради Харківської області

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,

тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]

код ЄДРПОУ 24333120

 

Н А К А З

09.09.2017                                                                      №  119

 

Про утворення атестаційної комісії 

І рівня та атестацію педагогічних працівників

у 2017/2018 навчальному році 

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації №339 від 05.09.2016 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 2017/2018 навчальному році»,  з метою  активізації творчої професійної діяльності, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  

НАКАЗУЮ:

1.            Утворити атестаційну комісію  І рівня   при Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Первомайської міської ради Харківської області та затвердити її персональний склад (додається).

2.            Затвердити графік засідань атестаційної комісії І  при Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Первомайської міської ради Харківської області (додається).

3.            Атестаційній комісії І рівня забезпечити протягом 2017/2018 навчального року організоване проведення атестації педагогічних працівників школи. 

4.        Заступнику директора з НВР Захаровій  Т.В.:

4.1.    Утворити при загальноосвітньому навчальному закладі атестаційну комісію І рівня та затвердити її склад у 2016/2017 навчальному році відповідно до п.2.6., 2.7., 2.8.  Типового положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р.  №1135).   

До 20.09.2017

4.2.    При організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників керуватися п.1.8. та 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Постійно

4.3.    Забезпечити коригування перспективного плану проходження курсової перепідготовки у відповідності з терміном проходження атестації (за рік до атестації). 

2017/2018 навчальний рік

4.4.    Забезпечити  оновлення автоматизованої бази даних «Атестація

        педагогічних працівників».

До 20.09.2017;  До 10.01.2018

4.5.    Внести корективи  у частину І «Об’єктивні дані» індивідуальної картки педагога».

Станом на 01.09.2016

4.6.    Подати  до  атестаційної  комісії ІІ рівня:

4.6.1.  Копію наказу «Про утворення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2017/2018 навчальному році».

До 23.09.2017

4.6.2.  Список педагогічних працівників навчального закладу, які атестуються у 2017/2018 навчальному році за встановленою формою.

До 21.10.2017

6.   Контроль  за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

 

Директор школи                         Т.С.Черкашина 

 

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Первомайської   міської   ради

Харківської   області

Н А К А З

 19.10.2017                                      м. Первомайський                            №127

 

Про атестацію педагогічних працівників 

школи у 2017/2018 навчальному році

 

Відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 №1473 і  зареєстрованого   Міністерством юстиції України 10 січня 2012 р. за №14/20327, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за №1417/23949), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації №339 від 05.09.2016 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 2016/2017 навчальному році», наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 07.09.2016 №321 «Про утворення атестаційної комісії  ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році», наказу Первомайського міськво  №389 від 18.10 2016 року «Про атестацію педагогічних працівників   навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» та  з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1.            Затвердити план роботи атестаційної комісії І рівня при ЗОШ №1 на 2017/2018 навчальний рік.                                                                             

2.            Затвердити склад експертної групи у 2017/2018 навчальному році для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників  школи (додаток 1).

3.            Атестаційній комісії І рівня забезпечити упродовж 2017/2018 навчального року організоване проведення атестації педагогічних працівників.

4.            Заступнику директора з НВР  Захаровій Т.С..

4.1. Скоригувати перспективний план-графік атестації на 2017-2021 роки.

До  01.10.2017

4.2.    Узагальнити списки педагогічних працівників, які атестуються у 2017/2018 навчальному році.

До 20.10.2017

4.3.    Продовжити системну роботу з підвищення професійної діяльності, педагогічної майстерності й компетентності педагогів, а також щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення добрих практик; популяризувати різні форми узагальнення досвіду (буклети, альбоми, листівки, методичні бюлетені, посібники, відеозаписи, сайти тощо).

Постійно

4.4.    Активізувати участь в методичних заходах педагогічних працівників,   що підлягають атестації і претендують на присвоєння/встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та/або присвоєння педагогічних звань.

Упродовж навчального року

4.5.    Провести аналіз персональних карток педагогів, які атестуються у 2016/2017 навчальному році.

До 01.04.2018

4.6.         Подати звітні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році до міського відділу освіти До 20.05.2018

5.            Заступнику директора з НВР  Захаровій Т.В..

5.1.    Суворо дотримуватися нормативно-правових засад атестаційного процесу, належного оформлення атестаційних документів.

Постійно

5.2.    Активізувати методичну роботу щодо залучення педагогічних працівників до створення персональних професійних сайтів.

Упродовж   навчального року

5.3.    Оновити дані частини І «Об’єктивні дані» індивідуальної картки педагога щодо підвищення кваліфікації  у міжатестаційний період. 

До 20.10.2017

5.4.    До атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти подати наступні матеріали:

-                графік роботи атестаційної комісії І рівня в 2016/2017 навчальному році;  До 20.10.2017

-                копію наказу «Про атестацію педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році»  До 22.10.2017

-                подання на позачергову атестацію педагогічних працівників     До 10.10.2017

-                характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період; До 01.03.2017  

-                клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти про перенесення строку чергової атестації;

До 05.04.2018

-                звітні матеріали за результатами атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році (додаток 2, додаток 3).До 20.04.2018

5.5.    У  термін до 27 березня 2018 року подати до атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти:

-                персональні педагогічні картки педагогів (у паперовому вигляді),   які атестуються у 2017/2018 навчальному році  на присвоєння/встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання;

-                інформацію про організацію і проведення атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році атестаційною комісією І рівня при загальноосвітньому навчальному закладі;

-                подання про атестацію педагогічних працівників, які підлягають атестації атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради у 2017/2018 навчальному році;

-                витяг з наказу про затвердження рішення атестаційної комісії І рівня при   навчальному закладі;

-                атестаційні листи у двох примірниках;

-                копії свідоцтв про підвищення кваліфікації  педагогічними працівниками у міжатестаційний період;

-                бюлетені таємного голосування ;

-                списки педагогічних працівників, що атестуються атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти у 2016/2017 навчальному році ;

-                опис педагогічних досягнень працівників за між атестаційний період.

6.            Контроль  за роботою атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти

        у 2017/2018 навчальному році залишаю за собою.

 

            Директор  школи                                   Т.С.Черкашина

 

ПОГОДЖЕНО                                                               

на засіданні шкільного комітету профспілки                       до наказу по школі працівників освіти і науки України                                      19.09.2017  №119

протокол №  8 від 19.09.2017

Голова  комітету

 ______________ Т.В.Захарова  

С К Л А Д

атестаційної комісії  І рівня  

при Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1

  Первомайської  міської ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

з-п

Прізвище, імя,

по батькові

Посада

1

Черкашина  Тетяна  Степанівна

Голова атестаційної комісії, директор школи

2

Захарова  Тетяна Володимирівна

Заступник голови атестаційної   комісії, заступник директора з НВР

Голова  профкому 

Члени комісії

 

 

 

3

Біда Олена Сергіївна

Керівник ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

4

Бабіна Віталія Миколаївна

Керівник ШМО вчителів природничо-математичного циклу

5

Кур'янова  Світлана  Олексіївна

Керівник ШМО класних керівників

 

 

 

 

 

  до наказу  по школі

17.09.2017  №127

 

 

 

 

Голові атестаційної комісії   ІІ рівня

при міському відділу освіти виконавчого комітету

Первомайської міської ради Харківської області

Сахновській Т.М.

 

СПИСОК

педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Первомайської міської ради Харківської області ,

які атестуються у 2017/ 2018 навчальному році  

    

1.  Захарова  Тетяна Володимирівна  , учитель  початкових  класів  школи 

2. Червонець  Інна  Олександрівна , учитель  математики  школи